Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2016Läs: Hebréerbrevet 10:19-25

"Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar.”
Hebréerbrevet 10:24

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 107-109
1 Korinthierbrevet 4

 

 


När jag stod i kö för en populär attraktion i Disneyland noterade jag att de flesta människorna talade och log i stället för att klaga på den långa väntan. Det fick mig att fundera på vad som gjorde att väntan i kön kunde vara en angenäm upplevelse. Förklaringen verkade vara att mycket få människor var där ensamma. I stället delade vänner, familjer, grupper och par, upplevelsen tillsammans, vilket skilde sig markant från att stå i kön ensam.

Det Kristna livet är ämnat att levas i sällskap med andra, inte ensam. Hebréerbrevet 10:19-25 uppmanar oss att leva i gemenskap med andra Jesu efterföljare. ”Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvisshet ... Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse, ty den som har gett oss löftet är trofast. Låt oss ge akt på varandra och uppmuntra varandra till kärlek och goda gärningar. Låt oss inte överge våra egna sammankomster, som en del har för vana, utan uppmuntra varandra, detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig” (v.22-25). I gemenskap uppmuntrar och styrker vi varandra (v.25).

Även våra svåraste dagar kan bli en meningsfull del av vår trosresa när andra delar dem med oss. Möt inte livet ensam. Låt oss resa tillsammans. —David McCasland


Herre, må vi fullfölja vår kallelse idag genom att vandra trons och uppmuntrans väg tillsammans med andra trossyskon.


LIVET I KRISTUS ÄR MENAT ATT DELAS MED ANDRA.