Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2016Läs: 4 Mosebok 13:26-14:9

"Men Kaleb lugnade folket inför Mose och sade: ’Låt oss genast dra dit upp och inta landet. Sannerligen, vi kan göra det!’”
4 Mosebok 13:31

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 105-106
1 Korinthierbrevet 3

 

 


Efter att ha slagit läger nära Sinai Berg i två år, befann Israel sig på gränsen till Kanaan som Gud hade lovat dem. Gud befallde dem att skicka tolv spejare för att bedöma landet och människorna som levde där. När spejarna såg styrkan hos Kananéerna och storleken på deras städer, sa tio av dem, ”Vi kan inte!” Två sade, ”Vi kan!”

Vad var skillnaden?

När de tio jämförde jättarna med sig själva och såg att dessa jättar lurade där, så jämförde i stället två personer, Kaleb och Josua, jättarna med Gud och jättarna minskade därmed i storlek. De sade, ”HERREN är med oss. Frukta inte för dem” (4 Mos. 14:9).

Otro låter oss inte komma förbi svårigheterna—de ”ointagliga städerna och de omöjliga jättarna.” Otron orsakar i stället att man helt upptas av dem och de gnager inombords, och man tycker synd om sig själv—endast med tillgång till de egna mänskliga resurserna.

Tro, å andra sidan, fastän den aldrig minimerar faror och svårigheter i någon omständighet, ser bort från dem, ser till Gud och räknar med Hans osynliga närvaro och kraft.

Var finns dina ”jättar”? En vana du inte kan bryta? En frestelse du inte kan motstå? Ett olyckligt äktenskap? En drogmissbrukande son eller dotter?

Om vi jämför oss själva med våra svårigheter, blir vi alltid överrumplade. Tron ser bort från storleken i uppdraget och till storheten hos en allestädes närvarande allsmäktig Gud.

—David Roper


Käre Herre, när ”jättarna” i mitt liv börja överrumpla mig med fruktan, hjälp mig att förtrösta på Dig.


NÄR FRUKTAN KNACKAR PÅ, ÖPPNA INTE! LÅT TRON HÅLLA FRUKTAN BORTA.