Vårt Dagliga Bröd Juli - September 2016Läs: 1 Korinthierbrevet 10:1-13

"Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller.”
1 Korinthierbrevet 10:12

Bibeln På Ett År:

Psaltaren 110-112
1 Korinthierbrevet 5

 

 


När min vän Elaine återhämtade sig efter en svår fallolycka satte en sjukvårdare ett skarpt gult armband runt hennes handled. På den stod det: ”Risk För Fall.” Frasen betydde: Håll denna person under uppsikt. Hon kan vara ostadig på sina fötter. Hjälp henne från plats till plats.

1 Korinthierbrevet 10 innehåller något som en ”Fallrisk” varning för troende. Med en blick tillbaka på sina förfäder, konstaterade Paulus att människan hade en tendens till att synda. Israeliterna klagade, prisade avgudar och hade omoraliska relationer. Gud blev besviken på dem och lät dem uppleva konsekvenserna av sina felsteg. Fast, Paulus sa, ”Det som hände dem tjänar som exempel och skrevs ner för att varna oss som har världens slut inpå oss. Därför skall den som menar sig stå, se till att han inte faller” (v.11-12).

Det är lätt att vi lurar oss själva genom att tro att vi har besegrat en särskild sorts synd. Även när vi har kämpat med den—erkänt vårt problem, ångrat oss och ånyo överlåtit oss till att följa Guds vägar—så finns frestelsen runt hörnet. Gud gör det dock möjligt för oss att undvika att falla tillbaka i samma mönster. Han gör det genom att erbjuda en utväg ut ur den syndfulla handlingen vi funderar på. Vår del består i att välja Hans erbjudande om en utväg.—Jennifer Benson Schuldt


Herre, låt mig se den utväg Du erbjuder, när jag är frestad. Ge mig förstånd att acceptera Din hjälp så att jag kan vara trofast Dig. Jag vet att det är Din önskan för mig, idag att —du verkar i mig.


BESEGRADE FRESTELSER LEDER TILL VÄLSIGNELSER.