Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Malaki 3:1-5

"Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig.”
Malaki 3:1

Bibeln På Ett År:

Malaki 1-4
Uppenbarelseboken 22

 

 


Jag har ett meddelande till dig!” En dam som arbetade på konferensen som jag deltog i, gav mig en papperslapp och jag undrade ifall jag borde bli nervös eller upprymd. Men när jag läste ”Du har fått en brorson!” blev jag glad.

Meddelande kan bära med sig goda nyheter, dåliga nyheter eller utmanande ord. I Gamla Testamentet, använde Gud Sina profeter för att delge hopp eller dom. Men när vi tittar närmre, ser vi att även Hans domsord hade syfte att leda till omvändelse, helande och återupprättelse.

Båda typer av meddelande dyker upp i Malaki 3, då Herren lovade att sända en budbärare som skulle bereda vägen för Honom. Johannes Döparen kungjorde den kommande största Budbäraren, Jesus (Se Matt. 3:11)—förbundets budbärare. Men han skulle verka ”som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa” (v.2). för Han skulle rena dem som trodde på Hans ord. Herren sände Sitt ord för att rena Sitt folk p.g.a. Sin kärleksfulla omsorg om deras väl.

Guds meddelande är fyllt av kärlek, hopp och frihet. Han sände sin Son att vara budbäraren som talar vårt språk—ibland med tillrättavisningar, men alltid med hopp. Vi kan lita på Hans budskap. —Amy Boucher Pye


Herre Jesus, hjälp mig att inte bara förstå ditt budskap, utan också leva ut det.


BE HERREN ATT HJÄLPA TILL ATT DELA HANS GODA NYHETER MED ANDRA I DET KOMMANDE ÅRET.