Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Jesaja 25:1-5

"för du gör underbara ting, dina rådslut från fordom utför du med trofasthet och sanning.”
Jesaja 25:1

Bibeln På Ett År:

Sakaria 9-12
Uppenbarelseboken 20

 

 


När jag, som alla unga män i Singapore, skrevs in i de militära vid arton årsåldern, bad jag ivrigt om en enkel placering. Som kontorist eller chaufför, kanske. Jag var inte särskilt stark, så jag hoppades att skonas från tuffa militärövningar. Men när jag en kväll läste i min Bibel, framträdde en vers: ”Min nåd är nog för dig…” (2 Kor. 12:9).

Mitt hjärta sjönk—men borde inte. Gud hade svarat på mina böner. Även om jag skulle få en svår uppgift, skulle Han förse mig med det jag behövde för att utföra den.

Det visade sig att jag hamnade i infanteriet, där jag fick göra saker som jag inte alltid tyckte om. När jag nu blickar tillbaka, är jag tacksam att Gud inte gav mig vad jag önskade. Träningen och erfarenheten styrkte mig fysiskt och mentalt och gav mig självförtroende att gå in i vuxenlivet.

I Jesaja 25:1-5, efter att ha profeterat om Israels straff och den kommande befrielsen från hennes fiender, prisar profeten Gud för Hans planer. Alla dessa underbara saker, uppmärksammar Jesaja, har planerats för länge sedan (v. 1), även om de innefattade en del svåra tider.

Det kan vara svårt att höra Gud säga nej, och än svårare att förstå då vi bett om något gott—som någons befrielse från en kris. Då behöver vi hålla fast vid sanningen om Guds goda planer. Vi kanske inte förstår varför, men vi kan fortsätta lita på Hans kärlek, godhet och trofasthet. —Leslie Koh


NÄR GUD SÄGER NEJ, HAR HAN EN PLAN. FORTSÄTT LITA PÅ HONOM!