Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Kolosserbrevet 1:15-23

"Han är till före allting, och allt består genom honom.”
Kolosserbrevet 1:17

Bibeln På Ett År:

Sakaria 1-4
Uppenbarelseboken 18

 

 


Min make bjöd in en vän att besöka vår församling. Efter Gudstjänsten sade hans vän ”Jag tyckte om musiken och atmosfären, men förstår inte varför ni ger Jesus en sådan upphöjd placering?” Min make förklarade då hur Kristendomen handlar om en relation med Kristus. Utan Honom, skulle den vara meningslös. Det är på grund av vad Jesus gjort i våra liv som vi kan mötas för att prisa Honom.

Vem är Jesus och vad har Han gjort? Aposteln Paulus svarar på denna fråga i Kolloserbrevet 1. Ingen har sett Gud, men Jesus kom för att återspegla och uppenbara Honom (v. 15). Jesus, som Guds Son, kom för att dö för oss och befria oss från våra synder. Synden har skilt oss från Guds helighet, så frid kunde endast fås genom någon som var perfekt. Denne någon var Jesus (v.v. 14, 20). Med andra ord, Jesus har gett oss vad ingen annan kunde—tillträde till Gud och evigt liv (Joh. 17:3).

Varför förtjänar Han en sådan upphöjd position? För Han övervann döden. Han vann våra hjärtan genom Sin kärlek och Sitt offer. Han ger oss dagligen ny styrka. Han är sannerligen allt för oss!

Vi prisar Honom för att Han förtjänar det. Vi upplyfter Honom för det är Hans rätta plats. Låt oss ge Honom främsta rummet i våra hjärtan. —Keila Ochoa


Jesus, Du är min frälsare och Herre och jag vill ge Dig främsta platsen och äran i mitt liv.


JESUS ÄR I CENTRUM AV VÅR TILLBEDJAN.