Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Job 1:13-22

"Herren gav och Herren tog. Lovat vare Herrens namn!”

Job 1:21

Bibeln På Ett År:
Nahum 1-3
Uppenbarelseboken 14

 

 


Ann Voskamps bok ”Tusen Gåvor”, uppmuntrar läsarna att rannsaka sina liv varje dag över vad Herren gjort för dem. I boken, gör hon dagliga betraktelser över Guds generösa sätt gentemot henne i form av både stora och små gåvor, allt ifrån de vackra färgskimrande bubblorna i diskvattnet till den ofattbara frälsningen av syndare som henne själv (och resten av oss!). Ann hävdar att tacksamhet är nyckeln till att se Gud i de mest bekymmervärda av ögonblicken i våra liv.

Job är känd för ett bekymmersvärt liv. Sannerligen, hans förluster var djupa och många. Kort efter att ha förlorat sin boskap, fick han reda på att alla hans tio barn omkommit. Jobs innerliga sorg visas i hans gensvar: han rev sönder sina kläder och rakade sitt huvud (1:20). Hans ord i denna smärtsamma stund, får mig att tro att Job kände och utövade tacksamhet, för han erkänner att Gud gett honom allting som Han just förlorat (v.21). Hur annars skulle han kunna tillbe i ett sådan stund av djup sorg ?

Daglig tacksamhet kan inte sudda ut smärtan vi känner i stunder av förluster. Job ifrågasatte och kämpade genom sin sorg, som resten av boken berättar om. Men genom att erkänna Guds godhet gentemot oss—även för det minsta—borde vi böja oss inför Honom vår mäktige Gud, i tacksägelse.

—Kirsten Holmberg


O Gud, Du är Givaren av allt gott. Hjälp mig att erkänna Din generositet i det minsta och att lita på Dig i stunder av förlust och svårighet.


VARFÖR INTE BÖRJA MED EN TACKSAMHET LISTA? SE HUR DAGLIG TACKSAMHET KAN FÖRÄNDRA DITT LIV.