Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Lukas 2:42-52

"Tiden är fullbordad och Guds rike är nu här.”
Markus 1:15

Bibeln På Ett År:

Mika 4-5
Uppenbarelseboken 12

 

 


Nästan varje gång en ängel uppenbarar sig i Bibeln, är de första ord han säger ”Var inte rädd!” Inte undra på. När det övernaturliga kontaktar livet på jorden, får det oftast de mänskliga åskådarna att falla ner av rädsla. Men Lukas berättar om hur Gud själv dyker upp i en gestalt som inte skrämmer. I Jesus, född bland djuren i ett stall och lagd i en krubba, träder Gud in på ett sätt som inte orsakar fruktan. Vad kan vara mindre skrämmande än ett nyfött barn?

På jorden är Jesus både Gud och människa. Som Gud, kan Han göra mirakler, förlåta synder, övervinna död och se framtiden. Men för judarna som var vana vid en Gudsbild i form av ett ljust moln eller en eldpelare, orsakade

Jesusbarnet mycket förvirring. Hur kunde en bebis i Betlehem, en snickares son, en man från Nasaret, vara Guds Messias?

Varför antar Gud mänsklig form? Scenen från hur den tolvåriga Jesus diskuterar med rabbinerna i templet kan ge oss en fingervisning. ”alla som hörde honom häpnade över hans förståndiga svar.”, står det i Lukas (v. 2:47). För första gången kunde vanligt folk ha en diskussion med Gud i mänsklig gestalt.

Jesus kan tala med vemsomhelst—Sina föräldrar, en rabbin, en fattig änka—utan att först behöva säga, ”var inte rädd!” I Jesus har Gud kommit oss nära. —Philip Yancey


Dagens betraktelse är från boken: ”A Panorama of God’s Word in 366 Daily Readings and Reflections”av Philip Yancey och Brenda Quinn © 2000 Zondervan


JESUS VAR GUD OCH MÄNNISKA I SAMMA PERSON SÅ ATT MÄNNISKAN KAN GLÄDJAS MED GUD IGEN. —GEORGE WHITEFIELD