Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Lukas 1:18-25

"Detta har Herren gjort med mig, när han såg till mig och tog bort min skam bland människor”
Lukas 1:25

Bibeln På Ett År:

Amos 7-9
Uppenbarelseboken 8

 

 


Det är den där tiden på året igen, då familjer samlas för att fira glädjehögtiden tillsammans. Några av oss, däremot, fruktar mötet med vissa ”oroade” släktingar, vars frågor kan få dem, som fortfarande är singlar eller barnlösa, att känna sig som om det var något fel på dem.

Tänk på hur Elisabets situation var, som varit barnlös trots ett långt äktenskap. I hennes kultur var det ett tecken på Guds ogillande (Se. 1 Sam. 1:5-6) och kunde faktiskt uppfattas som skamligt. Så även om Elisabet hade levt ett rättfärdigt liv (Luk. 1:6), hade hennes grannar och släktingar misstänkt något annat.

Oavsett om Elisabet och hennes man fortsatte att tjäna Herren trofast. När de båda var i hög ålder, skedde ett mirakel. Gud hörde hennes bön (v. 13). Han älskar att visa oss Sin nåd (v. 25). Och även om Han dröjer, är Hans tidpunkt alltid den rätta och Hans visdom alltid perfekt. För Elisabet och hennes man, hade Gud en speciell gåva: ett barn som skulle bli Messias förelöpare (Jes. 40:3-5).

Känner du dig otillräcklig eftersom du saknar något—ett akademiskt betyg, en make/maka, ett jobb, ett hus? Fortsätt att leva för Honom trofast och vänta tålmodigt på Honom och Hans plan; precis som Elisabet gjorde. Oavsett omständigheter, Gud verkar i och genom oss. Han känner ditt hjärta. Han hör dina böner.

—Poh Fang Chia


Gud, Du är förevigt trofast och god. Hjälp oss att ständigt förtrösta på Dig, även när vi har hjärtesorg.


FORTSÄTT LEVA FÖR HONOM TROFAST OCH VÄNTA I TÅLAMOD PÅ HANS PLAN.