Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Lukas 1:46-55

"Då sade Maria: ”Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.”
Lukas 1:46-47

Bibeln På Ett År:

Amos 1-3
Uppenbarelseboken 6

 


En dag satt jag på gårdsplanen i Bebådelse Kyrkan i Ein Karem, Israel, överväldigades jag av sextiosju vackra bilder av mosaik, som innehöll text från Lukas 1:46-55, på lika många språk. Traditionellt känt som Magnificat på Latin ”att upphöja”, handlar dessa verser om Marias glädjefyllda gensvar till kungörelsen att hon skulle bli mor till Messias.

Varje platta innehåller Marias ord, ”Min själ prisar Herren, och min ande gläder sig i Gud, min Frälsare.” (vv. 46-49). Den Bibliska hymnen som är lagd i mosaiken handlar om hur Maria prisar Gud över Hans trofasthet gentemot henne och nationen Israel.

Som en tacksam mottagare av Guds nåd, glädjer Maria sig i sin frälsning (v. 47). Hon påminner om hur Guds nåd sträcker sig över Israel genom generationer (v. 50). I tillbakablickar över Guds omsorg över Israeliterna, prisar Maria Gud för Hans kraftfulla gärningar gentemot Sitt folk (v. 51). Hon tackar också Gud, när hon påminns om Hans dagliga försörjning kommer från Hans hand (v. 53).

Maria visar oss en genomgång över de stora saker Gud gjort för oss. Detta är ett sätt att lovprisa Honom och få oss att glädjas. Låt oss denna Jul, tänka på Guds godhet, då vi ser tillbaka året som gått. Genom att göra så, kan du lägga en vacker ”mosaik” med dina ord över din tacksägelse. —Lisa Samra


Fader, vi prisar Dig för de stora saker Du gjort i våra liv detta gångna år. Vi gläds över Din nåd och omsorg om oss.


GÖR EN LISTA ÖVER HUR GUD VÄLSIGNAT DIG DETTA ÅRET. REFLEKTERA ÖVER DET I TYSTNAD OCH BERÄTTA SEDAN FÖR ANDRA.