Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Romarbrevet 7:14-25

"Ty jag kan inte fatta att jag handlar som jag gör. Det jag vill, det gör jag inte, men det jag hatar, det gör jag.”
Romarbrevet 7:15

Bibeln På Ett År:

Hosea 9-11
Uppenbarelseboken 3

 

 


En medarbetare bekände för mig att han brast i sitt sätt att visa på Jesus. Jag lyssnade när han berättade om sin ”bekväma och själviska” livsstil och hur det inte tillfredställt honom. ”Men här är problemet”, fortsatte han, ”jag har försökt att vara god, ja t.o.m. omsorgsfull, men det funkar inte. Det verkar som om de saker jag vill göra; gör jag inte och det som jag vill sluta med; fortsätter jag med.”

”Vad är din hemlighet?”, frågade han mig uppriktigt. ”Min hemlighet”, svarade jag, ” är att det inte är någon hemlighet. Jag är lika oförmögen att leva upp till Guds standard som du är. Det är därför vi behöver Jesus.”

Jag tog fram en Bibel och visade honom på ”hans” omedvetna citat av Aposteln Paulus ord i Romarbrevet 7:15. Paulus frustration känns ofta igen av både de som ännu inte kommit till tro och de troende som försöker vara goda nog för att förtjäna Gud men kommer tillkorta. Kanske känner du igen dig? Om så, borde Paulus förklaring att Kristus är ursprunget till vår frälsning och vårt förändrade liv (7:25-8:2), Detta borde uppmuntra dig. Jesus har redan gjort det som krävs för att befria oss från de saker som vilseleder och förbryllar oss.

Barriären mellan oss och Gud, synden, har tagits bort av Jesus utan vår medverkan. Frälsningen, vår Helgelse genom Kristus och vår andliga tillväxt genom Anden, är vad Gud önskar för oss alla. Han knackar på vårt hjärtats dörr. Svara idag. Det är ingen hemlighet att Han är svaret. —Randy Kilgore


FRÄLSNING OCH HELGELSE KAN VI ENDAST FÅ GENOM JESUS .