Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Psaltaren 139:13-18

"Alla mina dagar blev skrivna i din bok, de var bestämda innan någon av dem hade kommit.”
Psaltaren 139:16

Bibeln På Ett År:

Daniel 5-7
2 Joh.

 

 


Min vän adopterades av ett missionärspar från USA och växte upp i Ghana. Efter att hans familj flyttat tillbaka till USA, började han på universitetet men tvingades att avbryta studierna. Senare värvades han till det militära, något som hjälpte honom att betala sina studieskulder och som gav honom möjlighet att resa runt över hela världen. Genom allt, var Gud verksam och förberedde honom för en speciell uppgift. Idag, skriver och korrekturläser han Kristen litteratur som är inriktad till en internationell publik.

Hans fru har också en intressant bakgrund. Hon misslyckades i sina tentamen i kemi under första universitetsåret p.g.a. en stark medicinering mot epilepsi. Efter djup rannsakan bytte hon inriktning och började istället studera amerikansk teckenspråk, som innebar en lugnare studietakt. När hon blickar tillbaka, säger hon ”Gud omdirigerade mitt liv för ett större syfte.” Idag gör hon Hans livsförvandlande Ord tillgängligt för hörselskadade.

Undrar du ibland var Gud leder dig? Psaltaren 139:16 talar om Guds mäktiga hand i våra liv: ”HERRE du utrannsakar mig och känner mig.”. Vi vet inte hur Gud kommer använda omständigheterna i våra liv, men vi kan vila i kunskapen om att Gud vet allt om oss och att Han vägleder våra fotsteg. Även om Hans allsmäktiga Hand ibland ter sig dold, är Han aldrig frånvarande. —Poh Fang Chia


Käre Herre, hjälp mig att lita på Dig även när jag inte förstår. Tack för att du vägleder mina steg.


VILKA STEG KAN DU TA IDAG FÖR ATT LÄRA KÄNNA GUDS LEDNING ELLER AGERA PÅ HANS KALL I DITT LIV?