Vårt Dagliga Bröd Oktober - December 2018Läs: Predikaren 4:8-12

"Om de faller, kan den ene resa upp den andre.”

Predikaren 4:10

Bibeln På Ett År:
Daniel 1-2
1 Johannes 4

 

 


Mina barn har tyckt om att åka skridskor under våra kalla vintrar i Idaho. När de var små, var det en utmaning att lära sig åka skridskor: att frivilligt få dem att sätta ner sina fötter på den hårda, kalla, hala skridskobanan var en utmaning eftersom de visste hur ont det gjorde när de föll. Varje gång de föll, hjälpte min man och jag dem upp igen. Att ha någon som hjälper oss då vi fallit är en gåva som Predikaren skriver om. Att arbeta med andra gör vårt arbete lättare och mer effektivt (4:9), och en vän ger värme i våra liv. När vi står inför utmaningar, hjälper det att ha någon som går bredvid och som kan ge oss stöd på olika sätt. Dessa relationer kan ge oss styrka, mening och tröst.

När vi finner oss handfallna på livets ”hårda och kalla is”, finns det hjälp i närheten. Så finns hjälpen alltid från Gud. Denna hjälp kan han även låta komma genom någon annan. Om det verkar som om ingen finns i vår närhet till hjälp, kan vi förtrösta på att Gud är vår bestående och alltid närvarande hjälp (Ps. 46:1). Under det att vi vänder oss upp till Honom, är Han redo att säkra våra steg genom Sitt säkra grepp.

—Kirsten Holmberg


Tack Fader, för att Du hjälper mig när vi faller omkull. Tack för att du också skänker hjälpande människor som uppmuntrar och styrker mig. Din vänskap är trots allt den mest trofasta jag har.


HUR KAN DU VARA MER MOTTAGLIG FÖR GUDS NÄRHET I DITT LIV?